Župni Glasnik (Marijanski koncert)

Župni Glasnik (Uskrs, 2022)

Primanja i obećanja u Frami

Hvaljen Isus i Marija, mir vam i dobro!

Primanja i obećanja u bratstvu Franjevačke mladeži – Frame zauzimaju centralni dio početka poziva i polaznu točku djelovanja mladih u bratstvu. Frama je, kako Nacionalni Statut Frame u BiH donosi: „…bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda (FSR) i njegove duhovnosti, otkrivajući i produbljujući vlastiti poziv, sudjelovanjem u različitim crkvenim i društvenim inicijativama i aktivnostima.“, te u zavjetima koje dajemo nastojimo osvijestiti framašima ove riječi ovdje napisane.

Župni Glasnik (Cvjetnica, 2022)

Župni Glasnik (Molitva za jedinstvo)

Župni Glasnik (Sveta Tri Kralja)

Župni Glasnik – Božić, 2021.

Himna Frame Čitluk

Ove godine naša Frama slavi 20 godina postojanja. Povodom toga događaja, snimljena je himna, posvećena svim generacijama koje su prošle kroz našu framu. Nadamo se, da će vas stihovi pjesme podsjetiti na vaše framaške dane te da će vas ponovno dotaknuti i potaknuti. Neka nas Kristova ljubav i duh sv.Franje ,koji su nas vodili kroz ovih 20 godina, vode i dalje.

20 godina Frame Čitluk

Dragi naši župljani, framaši, prijatelji i svi ostali.
Ove godine navršava se 20 godina postojanja Frame Čitluk i obilježavamo taj događaj u subotu 15.9. kod župne crkve u Čitluku

To smo mi – Frama Čitluk

Za godinu nastanka Frame Čitluk uzima se 1998. godina, iako je još 1995. godine tadašnji duhovni asistent OFS-a, pokojni fra Kamilo Milas, okupio 18 srednjoškolaca i odgajao ih u franjevačkom duhu.

Na samim  počecima Frame bilo je teško nasljedovati život svetog Franje, ali unatoč tomu  prvi framaši, sa svojim asistentima, postavili su čvrste temelje za buduće generacije Frame.