Glasnik

glasnikOvdje možete pogledati tjedni glasnik Župe Krista Kralja u Čitluku.

 FSR

fsr naslovnaFranjevački svjetovni red ustanovljen je u nadahnuću i po djelovanju svetoga Franje Asiškoga.

FRAMA

tauFRAMA je kratica za zajednicu mladih koje nazivamo Franjevačka mladež.

FSR - Čitluk

Kreirano: Petak, 20 Prosinac 2013 Objavljeno: Petak, 20 Prosinac 2013

Postanak i razvoj

Treći red na području matične župe Gradnići, kamo je spadao i Čitluk, osnovao je 1885. fra Petar Kordić. God. 1920. članovi su se odvojili u vlastitu zajednicu pod vodstvom prvoga župnika fra Paške Martinca. On je u nju okupio članove iz stare gradnićke matice i počeo primati nove. O novoj zajednici ne posjedujemo nikakvih pisanih podataka do 1957. Sve što o njoj znamo potječe iz sjećanja živih članova.

Godine 1957. imala je 257 članova, a 1982. zavjetovanih 217 i 24 novaka i novakinje.

Život i rad

Prema svjedočenju članova, zajednica je od svoga osnutka do izbijanja Drugog svjetskog rata lijepo napredovala. Za jesenskih i zimskih večeri po selu i zaseocima održavane su pouke o kršćanskom nauku, čitala se i tumačila Biblija. Posebno se naglašavala potreba sudjelovanja puka u bogoštovlju, a naročito u svetoj misi. Mnogi članovi i danas (1985., napomena fra JV) naju naizust molitve koje je svećenik izgovarao pri oblačenju misnog ruha. Zajednica, koja se bila proširila u svaku obitelj, duboko se odrazila u životu cijele župe. Rad s njom bio je prilično zanemaren od 1940. do 1957. Broj članova je opadao sve do 1969. Tada je u nju stupilo 9 članova, te 1970. i 1971. 13 članova. Tek 1979. u njezinu je životu nastao preokret. Iz sačuvane dokumentacije vidi se da su se od 1957. održavali mjesečni sastanci s poukom i blagoslovom. U tome su se posebno isticali fra Marijan Zubac, fra Mladen Barbarić i fra Dobroslav Stojić. Fra Tihomir Kutle je, po vlastitom priznanju, u vremenu od 1973. do 1978. u tu zajednicu uložio mnogo truda: "Samo to nisam nigdje zapisao." Danas (1985.!) se sastanci održavaju u dvije skupine: starijim članovima na prve nedjelje u mjesecu poslije pučke mise, a mlađima uz euharistijsko slavlje u popodnevne sate. Tako je bilo sve do 1979. kada je služba duhovnog asistenta povjerena fra Kamilu Milasu.

Zajednica je prigodom proslave 800. obljetnice rođenja svetog Franje prvi put nakon Drugog svjetskog rata doživjela svoj puni procvat. Tom prilikom su održane propovijedi, prikazivani filmovi (Zaffirelli) i razne priredbe s mladima. Vrhunac proslave bio je na blagdan sv. Franje 1982. Tada je obavljen blagoslov dviju velikih slika: svetog Franje i Uznesenja Marijina. Slika svetog Franje dar je Trećega reda, a Uznesenja Marijina dar je cijele župe. Da bi zajednica mogla što uspješnije djelovati u obitelji i župi, izabrana je 1979. nova uprava, koja je 1983. bila proširena na sela i zaseoke. Za maticu u Čitluku izabrani su: Mira Primorac ž. Andrijina, Anđa Odak ž. Veselkova, Zora Krasić ž. Vinkova, Danica Ostojić ž. Milina, Mila Odak ž. Matina, Kata Pervan kći Jurina, Dobra Pervan kći Martinova, Kata Dugandžić ž. Gojkova, Branka Musa ž. Jozina, Darinka Pervan ž. Danina, Mara Lesko ž. Franjina i Anica Zubac ž. Ivanova.

Svjedočanstvo pohoditelja

U Šematizmu Hercegovačke franjevačke provincije iz 1977. godine stoji zapisano: "Negda je to bila brojna zajednica molitvenog i duhovnog života. Treći red između dva rata bio je u pravom smislu prava elitna duhovna snaga u župi. Za tako bujni razvoj i život Trećeg reda najviše je zaslužan fra Paško Martinac."

(Iz knjige: fra Kamilo Milas, Baština obvezuje, Mostar 1985.)

Hitovi: 2237