Statistika župe za 2021. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2020. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2019. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2018. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2017. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2016. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih

Statistika župe za 2015. godinu

0

Broj krštenja u župi

0

Broj krizmanika (u župi i drugdje)

0

Broj prvopričesnika u ovoj godini

0

Broj sklopljenih crkvenih brakova

0

Broj umrlih