Testimonials v1

Testimonials v2

Testimonials v3

Testimonials v4

Testimonials List v1

“„Svatko živi u onom vremenu i prostoru, koje je najbolje za spas njegove duše i duša njemu povjerenih."”

sv. Edith Stein
(1891. – 1942.)

“„Tko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu."”

sv. Toma Akvinski
(1225. – 1274.)

“„Kad vam sve uzmu, ostaju vam dvije ruke. Sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači!"”

bl. Alojzije Stepinac
(1898. – 1960.)

Testimonials List v2

“„Svatko živi u onom vremenu i prostoru, koje je najbolje za spas njegove duše i duša njemu povjerenih."”

sv. Edith Stein
(1891. – 1942.)

“„Tko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu."”

sv. Toma Akvinski
(1225. – 1274.)

“„Kad vam sve uzmu, ostaju vam dvije ruke. Sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači!"”

bl. Alojzije Stepinac
(1898. – 1960.)